kontakt, objednávka: tel. 0048 602 336 575

Informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach sú obchodné informácie a nemôžu byť považované za ponuku na obchodovanie v zmysle článku 66, ods. 1. KC. Fotografie zverejnené na týchto stránkach sú majetkom Phu Zbigniew Telec a zakazuje duplicitu vo všetkých jeho podobách, stroje a distribuovať fotografií bez písomného súhlasu majiteľa. Copyright © Palivove Drevo, Designed by Kalymnos