kontakt, objednávka: tel. 0048 602 336 575

Z masívneho dreva Vám ponúkame:

buk a smrek v dĺžkach 33 cm alebo 50 cm. Po dohode je možné pripraviť aj iný rozmer.

Drevo buk: 59€ /m priestorový

Drevo buk: 67€ /m priestorový

Drevo suché druhý rok


Drevo smrek - rozkurovacie:
cena 42€ /m priestorový


Drevo smrek - hrubo nakálaný:
cena 44€ /m priestorový

Informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach sú obchodné informácie a nemôžu byť považované za ponuku na obchodovanie v zmysle článku 66, ods. 1. KC. Fotografie zverejnené na týchto stránkach sú majetkom Phu Zbigniew Telec a zakazuje duplicitu vo všetkých jeho podobách, stroje a distribuovať fotografií bez písomného súhlasu majiteľa. Copyright © Palivove Drevo, Designed by Kalymnos